ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ Seo Services

1. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ
2. ติดต่อใช้บริการกับเรา
3. ส่ง keyword และ เว็บ(url) พร้อมเลือกบริการของเรา
4. เราจะส่งผลการวิเคราะห์ไปให้ท่านดู
5. ตกลงใช้บริการกับเรา
6. ชำระค่าบริการ
7. รอติดตามผล
*** ถ้าครบกำหนดเงื่อนไขที่เราตกลงกันแล้ว ท่านไม่พอใจ ผมพร้อมที่จะโอนเงินกลับ โดยไม่คิดค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียว

*** ราคาค่าบริการรับทำ seo แต่ละเว็บไซต์ อาจจะไม่ตรงกับราคาที่เราตั้งไว้ เพราะเรายึดคู่แข่งและความยากง่ายของ KEY
– ถ้าหากใช้บริการครบกำหนดแล้วเว็บไซต์ของท่านยังไม่ถึงเป้าหมายเรายินดีคืนเงิน