เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ Seo Services

1. ก่อนใช้บริการของเรา ท่านควรศึกษาขั้นตอนการใช้บริการและอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ
2. ระยะเวลาในการทำ seo ใช้เวลาประมาณ 60 วันหรืออาจจะมากกว่านี้ (ตามที่เราตกลงกัน)
3. เริ่มนับวันที่ 1 หลังจากที่ท่านชำระเงินค่าบริการ
4. หลังจากที่ท่านโอนเงินชำระค่าบริการ ท่านควรแจ้งให้เราทราบและเก็บหลักฐานการโอนไว้ไม่น้อยกว่า 15 วัน
5. ค่าบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ค่าบริการอาจจะเพิ่มหรือลดลง ตามที่เราวิเคราะห์และตกลงกัน
6. เราใช้ www.google.co.th เป็นตัววัดอันดับ หรือ ท่านที่ทำ key นอก อาจจะใช้ www.google.com ก็ได้ตามที่เราตกลงกัน
*** ราคาค่าบริการแต่ละเว็บไซต์ อาจจะไม่ตรงกับราคาที่เราตั้งไว้ เพราะเรายึดคู่แข่งและความยากง่ายของ KEY — ถ้าหากใช้บริการครบกำหนดแล้วเว็บไซต์ของท่าน ยังไม่ถึงเป้าหมายเรายินดีคืนเงิน